Τον Νοέμβριο το 1986 ξεκίνησε την λειτουργία της η Prisma Computer Ltd. Αποστολή της η προώθηση και υποστήριξη των υπολογιστών Apple σε ένα “εχθρικό” για τα τότε δεδομένα, περιβάλλον.